Opmerking: Een probleem in de tracker kan op twee manieren gesloten worden. Het kan een aanpassing in de code zijn, of het kan gesloten worden omdat het een dubbel gemeld probleem is of niet als bug wordt aangemerkt.

Opgeloste problemen zijn problemen waarbij er een aanpassing in de code is gedaan om het probleem op te lossen. Andere gesloten problemen zijn problemen die gesloten zijn omdat het een dubbele melding of geen bug is.

Let op: pull requests die voor 12 Maart 2016 zijn verwerkt hebben mogelijk niet de correcte status en worden geteld in de 'Overige gesloten problemen'.

Grafiek opties