Merk: Et sikkerhetsproblem i trackeren kan stenges på én av to måter. Det kan repareres med en kodeendring, eller stenges fordi det er et duplisert problem eller ikke anses for å være en feil.

Løste problemer er problemer der en kodeendring er gjort for å løse problemet. Andre lukkede problemer er problemer som ble lukket fordi de er duplisert eller ikke en feil.

Merk at pull-forespørsler sammenlagt før 12. mars 2016 kanskje ikke har riktig status og er i tilfelle inkludert i antallet av "Andre stengte problemer".

Diagramvalg