Jälitaja  GitHub Tegevused
Joomla! CMS Statistika | joomla/joomla-cms Näita | Projekti aktiivsus | Ülesvõte | Kasutaja aktiivsus
J!Tracker Statistika | joomla/jissues Näita | Projekti aktiivsus | Ülesvõte | Kasutaja aktiivsus
JTests Statistika | jtester/tests Näita | Projekti aktiivsus | Ülesvõte | Kasutaja aktiivsus
Patch Tester Statistika | joomla-extensions/patchtester Näita | Projekti aktiivsus | Ülesvõte | Kasutaja aktiivsus
Weblinks Statistika | joomla-extensions/weblinks Näita | Projekti aktiivsus | Ülesvõte | Kasutaja aktiivsus