Poznámka: Stopár problémov môže byť uzavretý dvomi spôsobmi. Môže byť opravený zmenou v kóde alebo môže byť uzavretý, pretože problém bol duplicitný alebo nie je považovaný za chybu.

Opravené problémy sú problémy, u ktorých došlo k vyriešeniu zmenou kódu. Ostatné uzavreté problémy sú problémy, ktoré boli uzavreté, pretože boli hlásené duplicitne alebo neboli problémom.

Upozorňujeme, že pull žiadosti zlúčené pred 12. marcom 2016 nemusia mať správny stav a sú zahrnuté v počtoch Ďalších uzavretých problémov.

Možnosti grafu