Piezīme: Kļūdu trekerī var aizvērt vienā no diviem veidiem. To var izlabot mainot kodu, ja tas ir kļūdas dublikāts vai tā nav kļūda.

Izlabotās kļūdas ir tādas kurās ir manīts kods. Pārējās aizvērtās kļūdas ir aizvērtas jo tās bija dublikāti vai arī tās nebija kļūdas.

Ņemiet vērā ka pieprasījumiem kuri ir apvienoti pirms 2016. gada 12. marta nav korekts statuss un tie ir iekļauti pie Citām aizvērtajām kļūdām.

Grafika opcijas