Märkus: probleemi saab sulgeda kahel viisil. Koodimuudatusega või suletakse, kuna tegu oli duplikaadiga või seda ei peeta veaks.

Parandatud probleemid on probleemid, millele tehti koodimuudatusi. Teised suletud probleemid on probleemid, mida ei peetud vigadeks või olid duplikaadid.

Pane tähele, et enne 12. märtsi 2016 tehtud soovitatud vigadrparandused ei pruugi omada korrektset staatust ja on arvestatud muude suletud probleemide arvus.

Diagrammi suvandid